Mae SEWAS yn cynnal llawer o ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn i bobl ar bob cam o’r broses fabwysiadu.

Ymhlith y mathau o ddigwyddiadau mae nosweithiau gwybodaeth neu hyfforddiant ar gyfer darpar fabwysiadwyr, hyfforddiant i fabwysiadwyr a’u hanwyliaid, yn ogystal â diwrnodau hwyl i deuluoedd sy’n mabwysiadu.

Arweinir pob digwyddiad gan ein staff a gallant fod yn ein swyddfa, lleoliad hyfforddiant arall neu yn yr awyr agored.

Mae ein digwyddiadau gwybodaeth yn agored i unrhyw un sydd eisiau dysgu mwy am fabwysiadu, gofynnwn ichi archebu lle ar y digwyddiad cyn mynychu.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’n tîm neu cofrestrwch ar ein rhestr bostio.

Digwyddiadau Gwybodaeth

Rydym yn cynnal digwyddiadau gwybodaeth yn rheolaidd ar gyfer pobl sydd eisiau darganfod mwy am fabwysiadu. Rydym yn annog unrhyw un sy’n meddwl am fabwysiadu – p’un a ydych yn dal i fod yn y camau cynnar o feddwl amdano neu wedi gwneud penderfyniad pendant fod mabwysiadu yn iawn i chi – i ddod.

Mae yna gyflwyniad byr ac yna’r cyfle, os ydych chi eisiau, i siarad ag aelod o staff hyfforddedig un i un am eich amgylchiadau unigol.

Os hoffech chi fod yn bresennol, e-bostiwch neu ffoniwch i gadarnhau eich lle ac amseroedd y digwyddiad. Ein digwyddiadau gwybodaeth ar gyfer 2023 yw:

  • Dydd Mawrth 24 Ionawr 6pm
  • Dydd Sadwrn 11eg Mawrth 10am
  • Dydd Mawrth 23 Mai 6pm
  • Dydd Sadwrn 22 Gorffennaf 10am
  • Dydd Mawrth 5ed Medi 6pm
  • Dydd Sadwrn 11 Tachwedd 9am

Diwrnodau hwyl i’r teulu

Mae ein diwrnodau hwyl i’r teulu yn digwydd trwy gydol y flwyddyn. Mae’n gyfle i’n teuluoedd sy’n mabwysiadu gwrdd â phobl eraill sydd hefyd wedi bod trwy’r broses fabwysiadu.

Fe wnaethon ni gynnal llawer o weithgareddau ar gyfer plant o bob oed. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Tîm Cymorth Mabwysiadu.

Cymorth Mabwysiadu

Rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau cymorth mabwysiadu. Mae’r digwyddiadau hyn yn rhedeg trwy gydol y flwyddyn ac yn rhoi cyfle i fabwysiadwyr, ynghyd â ffrindiau a theuluoedd ddysgu mwy ar ôl yr hyfforddiant cychwynnol. Cynlluniwyd y digwyddiadau hyn i roi’r offer a’r technegau y gallai fod eu hangen arnoch i fagu plentyn. I gael mwy o wybodaeth am ddigwyddiadau/pynciau hyfforddiant, cysylltwch â’r Tîm Cymorth Mabwysiadu.